đặc quyền của chuyên viên trị liệu-khách hàng là gì?

Đặc quyền về trị liệu-khách hàng là một thỏa thuận giữ bí mật giữa chuyên gia về sức khoẻ tâm thần và khách hàng. Các luật và hướng dẫn cụ thể liên quan đến ranh giới của thỏa thuận khác nhau giữa các khu vực, và tốt nhất là hơi mờ. Đặc quyền của chuyên viên trị liệu có nghĩa là cung cấp cho bệnh nhân một mức độ an ninh nào đó, vì vậy họ sẽ cảm thấy an toàn khi tiết lộ chi tiết thân mật hoặc cá nhân với chuyên gia trị liệu của họ.

Nhiều nơi có các quy định nghiêm ngặt về quyền lợi và trách nhiệm của nhân viên y tế về sự riêng tư của bệnh nhân. Các luật này đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bệnh nhân sẽ được giữ kín, trừ trường hợp nhất định. Xương sống của các luật đặc quyền là để khuyến khích sự trung thực trong bệnh nhân có thể cảm thấy xấu hổ hoặc xấu hổ khi đưa ra các chi tiết cá nhân. Rõ ràng, mục đích của các luật này là rất quan trọng vì những lời nói dối nói với các bác sĩ hoặc nhà trị liệu có thể cản trở việc điều trị thích hợp.

Có ranh giới đối với đặc quyền của chuyên viên trị liệu-khách hàng, đặc biệt liên quan đến bằng chứng về hoạt động bất hợp pháp. Mặc dù luật pháp thay đổi theo từng nơi, hầu hết các nhà trị liệu đều có trách nhiệm báo cáo bất kỳ thông tin nào liên quan đến các hành vi nhất định, chẳng hạn như lạm dụng trẻ em hoặc tự sát. Việc không báo cáo những thông tin như vậy có thể dẫn đến mất giấy phép hành nghề cũng như các khoản phí hình sự có thể xảy ra, do đó các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ tâm thần phải biết rõ luật lệ cụ thể trong khu vực của họ. Thông thường, các nhà trị liệu sẽ phác thảo các trách nhiệm pháp lý của họ cho khách hàng của họ trong cuộc họp đầu tiên của họ, vì vậy cả hai bên nhận thức được sự nghiêm ngặt về quyền riêng tư trước khi bắt đầu điều trị.

Có rất nhiều điều được bao phủ bởi đặc quyền của chuyên gia trị liệu, bao gồm một số điều có thể có trong một khu vực màu xám đạo đức. Ví dụ, nếu một nhà trị liệu có khách hàng thực hiện các hoạt động ngoài hôn nhân, đây là thông tin mà họ thường phải giữ trong sự tự tin. Nếu cả hai bên trong cuộc hôn nhân là khách hàng của nhà trị liệu, thì có thể đạt được thỏa thuận khi bắt đầu điều trị cho phép bác sĩ trị liệu cho người kia biết người kia nói, để tránh xung đột lợi ích.

Đặc quyền trị liệu-khách hàng có thể có lợi cho cả khách hàng và chuyên gia, nhưng nó vẫn là một vấn đề khó hiểu trong nhiều trường hợp. Chẳng hạn, nếu một khách hàng đã có một mối đe dọa về bạo lực, một số cố vấn buộc phải quyết định xem vấn đề có nghiêm trọng đủ để báo cáo với chính quyền hay không. Nếu luật pháp là tối tăm, những quyết định này thường được đưa ra dựa trên từng trường hợp và có thể là một nguồn gây căng thẳng cho cả khách hàng và nhà trị liệu.

Đối với hầu hết các phần, đặc quyền của chuyên viên trị liệu-bệnh nhân là một cách để đảm bảo sự an toàn và sự riêng tư của một người tìm kiếm sự giúp đỡ. Rất nhiều sự tin tưởng cần thiết cho một nhà trị liệu để có thể giúp khách hàng, và sự tồn tại của luật pháp và các nguyên tắc về sự riêng tư là điều quan trọng để xây dựng và duy trì các mối quan hệ tin tưởng. Trong khi một số luật về đặc quyền của chuyên viên trị liệu-khách hàng cần được làm rõ, hệ thống này được nhiều bác sĩ, chuyên gia trị liệu và chuyên gia đánh giá là hữu ích.