sự khác biệt giữa lymphocytes và monocytes là gì?

Lymphocytes và monocytes đều là các bạch cầu, cùng nhau, chúng chiếm phần lớn trong chức năng của hệ miễn dịch bạch huyết. Chúng giống nhau ở chỗ chúng được phân loại như các tế bào đơn nhân, nghĩa là hạt nhân của chúng được hình thành thành một phần, nhưng khác biệt về chức năng của chúng trong hệ thống miễn dịch. Tế bào lympho chịu trách nhiệm cho phản ứng miễn dịch của cơ thể khi một kẻ xâm lược nước ngoài được công nhận tấn công các tế bào lành mạnh bởi vì chúng có khả năng tạo ra các kháng thể đặc hiệu chống lại mầm bệnh.

Các tế bào monocytes trông giống như lymphocytes trong nhiều trường hợp, nhưng khi tế bào monocyte thực hiện chức năng duy nhất của nó như là một macrophage, engulfing và digesting invaders mà lymphocytes xác định, chúng trở nên lớn hơn đáng kể và không đều trong hình dạng. Lymphocytes và monocytes cũng có những đặc điểm phân biệt khác giúp phân biệt chúng dưới kính hiển vi, giống như khi các tế bào monocytes tạo thành “bàn chân” giúp họ nhanh chóng đẩy nhanh hệ thống bạch huyết và tuần hoàn.

Những tế bào bạch cầu khác nhau về số lượng chung trong cơ thể là tốt. Trong một cá thể khoẻ mạnh, có nhiều bạch huyết bào hơn bạch cầu đơn nhân. Tế bào lympho chiếm đến 20 đến 40 phần trăm tổng số bạch cầu của người trưởng thành khỏe mạnh, trong khi bạch cầu chỉ chiếm từ 1 đến 6 phần trăm tổng lượng máu. Thực tế này có thể giúp các nhà quan sát đọc một mẫu máu nhanh hơn vì hầu hết các tế bào đơn hạt đều có thể được xác định là lympho bào nếu chúng không dễ biểu hiện các đặc điểm của đại thực bào. Trẻ nhỏ có thể được mong đợi có tỷ lệ cao hơn các tế bào bạch huyết cho bạch cầu đơn nhân vì cơ thể của chúng đang liên tục cố gắng tạo miễn dịch đối với các tác nhân gây bệnh mới thu được trong môi trường.

Dưới sự quan sát bằng kính hiển vi, các lympho bào nhỏ nhất và dễ phân biệt nhất gần như hoàn hảo và có tế bào chất xanh lam. Khi lymphocytes gặp một người xâm lược mà chúng quen thuộc, chúng có thể phát triển về kích thước, nhưng thường vẫn giữ nguyên thành phần. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, lymphocytes có thể biểu hiện các hành vi phi hành tinh, như kéo dài và trở nên lượn sóng, trường hợp chúng có thể bị nhầm lẫn với một loại tế bào khác. Để so sánh, monocytes được quan sát là có hình dạng bất thường, không phù hợp và đôi khi xuất hiện dạng hạt nếu chúng tạo thành các vani hoặc các dụng cụ khác được sử dụng trong các hoạt động macrophagic chung. Hạt nhân các monocytes macrophagic có thể trông giống “giống như não” bởi vì nó có xu hướng gấp lại trên chính nó và hình thành các khớp nối.

Sự khác biệt đáng kể nhất giữa lymphocytes và monocytes có thể được hiểu rõ bằng cách nghiên cứu chu trình sống của chúng. Interleukin-7 (IL-7) chịu trách nhiệm cho các tế bào bạch cầu để lại tủy xương nơi chúng được hình thành. Họ bắt đầu từ con đường “lymphoid”, nơi sự khác biệt giữa lymphocytes và monocytes diễn ra. Ví dụ, một chất hóa học, yếu tố kích thích thuộc địa đại thực bào (M-CSF) giúp một số tế bào đơn hạt nhân trở thành đại thực bào. Tế bào lympho được kích thích bởi các yếu tố khác và biến đổi thành cơ chế bảo vệ chính của hệ miễn dịch, tế bào B và tế bào T.